Μοτοσικλέτες Huaihai 【XLH-8】

Μηχανικός δείκτης ταμπλό

Κάνει την οδήγηση πιο διασκεδαστική και τις πληροφορίες ιππασίας πιο ξεκάθαρες

Εκτροπέας ανέμου κρουαζιέρας

Βελτιωμένος σχεδιασμός

Διαχωρισμένη ροή αέρα

Όμορφη εμφάνιση